Guinot laboratorije
Laboratorija visoke tehnologije sa proizvodnjom koja je u skladu sa najvišim farmaceutskim i ekološkim standardima.

Cilj brenda GUINOT INSTITUT PARIS  je „da ponudi ženama najbolje proizvode i usluge za žensku lepotu“, upravo zbog toga Guinot  formuliše svoje proizvode za negu kože sa najefikasnijim i najkvalitetnijim aktivnim sastojcima u optimalnim koncentracijama. Kako bi postigao kompletnu sigurnost, GUINOT formuliše i proizvodi svoje proizvode u skladu sa preciznim i rigoroznim farmaceutskim standardima.
Istraživački centar na vrhuncu tehnologije 
U cilju praćenja efikasnosti svojih metoda i proizvoda , GUINOT je  napravio pilot salon lepote u svom Centru za istraživanje i razvoj. Ovo nam omogućava da stalno procenjujemo nove aktivne sastojke koji su rezultat nedavnih naučnih otkrića i da poboljšavamo formule u nastojanju da povećamo njihovu efikasnost. Kozmetički terapeuti koji rade u Istraživačkom centru takođe mogu da rade na razvoju novih salonskih tretmana, kao i na poboljšanju postojećih protokola tretmana i proceni njihove efikasnosti.
Laboratorije sertifikovane sertifikatima najvišeg kvaliteta i ekoloških standarda
Guinot laboratorije spadaju u kategoriju proizvođača kozmetike koji su sertifikovani po najvišim standardima kvaliteta koje je dodelio Bureau VERITAS:   
           
 
International Certification: I SO 22716

Garantuje visoko kvalitetne proizvodne procedure kao što su čiste sobe sa prečišćenim vazduhom; voda koja je prečišćena, dejonizovana i nadgledana; i praćenje proizvoda.
Poštovanje životne sredine
Eko-odgovorna, ISO 14001 SERTIFIKOVANA KOMPANIJA, Guinot Institut Paris je kompanija posvećena poštovanju životne sredine u svojoj formulaciji i proizvodnim metodama. Na isti način, otpadne vode tretiraju specijalizovane kompanije koje poštuju ekološka pravila i zakone. 

Zaštita životne sredine je svačiji posao. Imajući to na umu, dobrovoljno smo se obavezali na ekološku sertifikaciju i proces stalnog poboljšanja.